ПТП

Под пътнотранспортно произшествие се разбира всяко събитие, възникнало в процеса на движението на пътно превозно средство и предизвикало смърт или нараняване на хора, повреда на пътното превозно средство, път, пътно съоръжение, товар или други материални щети.

Пътнотранспортните произшествия са следните видове:

 1. Сблъскване- моторно превозно средство влиза в стълкновение с друго пътно превозно средство или с жп състав;
 2. Преобръщане – пътнотранспортно средство загубва устойчивост или управляемост и се обръща встрани, преобръща се на пътя или извън очертанията му;
 3. Блъскане в препятствие- пътно превозно средство се блъска в неподвижно препятствие на пътя ( в мост, скала, дърво, ограда и др.);
 4. Блъскане на пешеходец – превозното средство връхлетява върху човек, който се движи правомерно или не по пътя или излиза внезапно на пътя;
 5. Блъскане на велосипедист – пътното превозно средство връхлетява върху велосипедист, който се движи правомерно или не по пътя или излиза внезапно пред него;
 6. Блъскане на превозни средства с животинска тяга- пътното превозно средство връхлита върху каруца, файтон или последните излизат внезапно пред него;
 7. Блъскане на животни- превозното средство връхлита върху животни или дивеч или последните излизат внезапно пред него;
 8. Падане на пътник от превозното средство през време на движение или при ПТП;

По причините, които ги предизвикват, пътнотранспортните произшествия могат да бъдат;

По причина на водача:

 • поради незадоволителна квалификация;
 • поради нарушаване правилата за движение;
 • поради влошаване на здравословното му или психическо състояние;
 • поради употреба на алкохол;
 • поради преумора;

По причина на МПС:

 • поради техническа неизправност;
 • поради некачествено обслужване или ремонт;
 • поради неправилно натоварване;

По причина на пътя:

 • поради разбита настилка;
 • поради неблагоприятни параметри на пътя;
 • поради заледяване или разкалване на настилката;
 • поради несигнализирани на препятствия на пътя;

По причина на пешеходци, велосипедисти и каруцари:

 • неправилно движение по платното за движение;
 • внезапно излизане на платното за движение;

Поради нарушаване правилата за движение пътнотранспортните произшествия могат да бъдат:

 • превишена скорост;
 • несъобразена скорост;
 • неправилно изпреварване;
 • неправилно разминаване;
 • нарушаване правилата за предимство;
 • нарушена дистанция;
 • неспазване знаци и маркировки;
 • заслепяване и др.;

Пътнотранспортните произшествия рядко се предизвикват от една причина. Според статистиката едно пътнотранспортно произшествие се предизвиква средно от 2,5 причини.

Целта на всяко разследване е да се уточнят обстоятелствата, при които е станало произшествието, и причините, които са го предизвикали, за да може да се изгради статистика, която ще послужи за анализа на произшествията.