ПТП в Европейския съюз

Европейските пътища са най-безопасните в света, през 2017г. смъртността при пътнотранспортни произшествия в Европейския съюз(ЕС) е била 49 загинали на един милион жители срещу 174 загинали на милион в световен мащаб. Според данни на Световната здравна организация(СЗО) близо 1,3 милиона души умират всяка година по пътищата на света, от които 25 300 са загубили живота си в ЕС за миналата година.

Благодарение на решителните действия на местно, национално и европейско равнище през последните десетилетия ЕС постигна впечатляващ напредък за намаляване на пътнотранспортния травматизъм.

За всеки загинал при пътнотранспортни катастрофи около петима души получават сериозни наранявания с променящи живота последици. Тежките наранявания са често срещани и често по-тежки за обществото поради дългогодишните нужди за рехабилитация и здравеопазване. Комисията оценява, че 135 000 души са сериозно ранени по пътищата на Европа всяка година. По-голямата част от тях са  участници в движението, т.е. пешеходци, велосипедисти и  мотористи.

Как се справиха държавите-членки с намаляването на броя на жертвите на пътища през 2017 г.?

Като обща тенденция разликата в резултатите между държавите-членки на ЕС намалява от година на година. След ясно изразено разминаване в регистрите за безопасност на движението по пътищата на държавите-членки през 70-те и 90-те години, ясна конвергенция започна през 2000 г. Миналата година само две държави-членки на ЕС регистрираха смъртност, по-висока от 80 смъртни случая на милион жители, срещу седем през 2010 г. През 2017 г. по-голямата част от държавите-членки имат смъртност на пътя под 60 смъртни случая на милион жители, а осем от тях са под 40 смъртни случая на милион жители.

През 2017 г. държавите-членки с най-добри резултати за пътна безопасност бяха Швеция (25) и Обединеното кралство (27), следвани от Холандия (31), Дания (32), Ирландия (33) и Естония (36). От друга страна, държавите-членки с най-висок процент на смъртност са Румъния (98) и България (96). Докато средното за ЕС намаление на броя на смъртните случаи по пътищата от 2016 г. до 2017 г. е било само 2%, някои държави постигат много по-голям напредък, като Естония с -32% и Словения с -20%.

В периода 2010-2017 г. Гърция отчете най-голям спад в броя на жертвите на пътища (-41%), следвани от Естония (-39%), Латвия (-38%) и Литва (-36%). През същия период средната стойност за ЕС беше минус 20%.

Кои видове пътища и кои участници в движението са най-засегнати?

Като цяло само 8% от смъртните случаи на пътя през 2017 г. са възникнали по магистрали срещу 55% ​​по селските пътища и 37% в градските райони.

През 2017 г. уязвимите участници в движението представляват почти половината от жертвите на пътя. 21% от всички загинали по пътищата на ЕС  са пешеходци, 25% двуколесни (14% са мотоциклетисти, 8% са велосипедисти и 3%  др.). Смъртните случаи на пешеходци и велосипедисти са намалели с по-ниска скорост в сравнение с други жертви (съответно с 15% и 2% от 2010 г. до 2016 г., в сравнение с общото намаление на смъртните случаи с 20%).

Повече от 3000 младежи умират годишно при пътнотранспортни произшествия в ЕС. Почти 14% от хората, загубили живота си по пътищата на ЕС, са на възраст между 18 и 24 години, докато само 8% от населението попада в тази възрастова група. Много по-вероятно е младите хора да са жертви на пътни катастрофи, отколкото всяка друга възрастова група. Поради демографските промени в европейските общества делът на смъртните случаи в напреднала възраст също нараства през последните години (22% през 2010 г. на 27% през 2017 г.).

При възникнали проблеми при вашето пътуване в ЕС, можете да се обърнете към Министерство на външните работи. Повече разберете ТУК!

Източник:ЕК